Basisschool De Tweeklank
Oudergeleding:
Mijn naam is Michael Wegman en dit schooljaar  2021/2022 ben ik voorzitter van de MR. Ik ben de ouder van Emily (groep 7) en Tessa (groep 3). De Tweeklank is een school met een gedreven team, wat wij terug zien in de MR. Hier hebben wij een mix van ouders en docenten die een dialoog met elkaar aan kunnen gaan en welwillend zijn de kwaliteit te waarborgen en waar nodig te verbeteren. Als ouder vertegenwoordiger in de MR wil ik ook jullie stem laten horen, dus spreek mij gerust aan met vragen of opmerkingen.

Mijn naam is Maaike Smit. Ik ben getrouwd en moeder van Olaf. Na een aantal jaar met veel plezier zitting te hebben gehad in de OR ben ik sinds september 2021 lid van de MR. Ik vind het leuk nog meer te weten te komen over de ins en outs van de Tweeklank, met name ook op meer beleidsmatig vlak en daar namens de ouder over mee te kunnen denken.  In het verleden ben werkzaam geweest als ambtelijk secretaris voor verschillende ondernemingsraden bij een grote organisatie, die ervaring kan ik goed gebruiken in mijn rol als secretaris bij de MR.


Teamgeleding:

Mijn naam is Karin de Kruijf. Getrouwd en moeder van drie kinderen. Inmiddels alweer 13 jaar werkzaam op De Tweeklank waar ik in veel verschillende groepen gewerkt heb. Daarnaast ben ik intern begeleider van de onderbouw (gr. 0 t/m 4).
Door mijn nieuwsgierige aard vind ik het erg leuk om alle ins en outs van het onderwijs op De Tweeklank en daarbuiten te weten. Via de MR krijg je hier nog meer zicht op. Daarnaast vind ik het erg bijzonder om mee te denken en advies te geven over het onderwijs bij ons op school. 
Naast de MR zit ik ook als afgevaardigde in de GMR.
Mijn naam is Niels Mourits. Ik ben werkzaam op de Tweeklank in de bovenbouw. Als leerkracht ben ik erg geïnteresseerd in alle innovaties die in het onderwijs plaatsvinden, deel uitmaken van de MR sluit hier mooi bij aan. Naast het vak leerkracht heb ik een specialisatie gedaan over Leren en Innoveren. Dit sluit naadloos aan op de beleidszaken die voorbij komen binnen een MR. Zo hoop ik mijn steentje bij te dragen aan goed onderwijs op De Tweeklank.Het derde personeelslid in de MR ben ik Diana den Dekker. In mijn vrije tijd tennis ik graag of doe ik gezellige dingen met vrienden en familie. Ik werk nu zo'n 8 jaar op de Tweeklank. Ik heb intussen al veel verschillende groepen gedraaid, maar de laatste jaren ben ik juf in groep 3 en daar heb ik het onwijs naar mijn zin. In het schooljaar 2019-2020 ben ik deel gaan uitmaken van de MR. De samenwerking met ouders lijkt mij fijn, hierdoor ben ik mij meer bewust van wat er onder de ouders op de Tweeklank speelt. En ik kan mij meer verdiepen in belangrijke zaken rondom de beleidsvorming van ons onderwijs.

2023 Basisschool De Tweeklank

Powered by BasisOnline