Basisschool De Tweeklank

Klachtenregeling

Wij vinden het belangrijk dat zaken bespreekbaar zijn. We nodigen je dan ook uit om een vraag, feedback, een ontevreden gevoel of een klacht bespreekbaar te maken met de betreffende collega.
In de meeste gevallen zal dit de leerkracht van je kind zijn. Indien dit contact niet naar wens verloopt, neem dan contact op met de intern begeleider of directeur. 

Op school kun je ook terecht bij de intern contactpersoon. Dat is Marloes Rhijnsburger. Zij is op de hoogte van de routes binnen onze organisatie.
Zie voor verdere informatie ook https://wijdevenen.nl/Klachtenregeling 

2024 Basisschool De Tweeklank

Powered by BasisOnline