Basisschool De Tweeklank
Leerlingenraad

De leerlingenraad vergadert een paar keer per jaar onder schooltijd en onder begeleiding van de directie. De leerlingen vergaderen over zaken als regels, kledingcode, pesten en schoolkrant. De leerlingen van de leerlingenraad zijn ook het aanspreekpunt voor andere leerlingen van de school.
De leerlingenraad is een adviesorgaan binnen onze school waar veel waarde aan wordt gehecht. 

2024 Basisschool De Tweeklank

Powered by BasisOnline