Basisschool De Tweeklank
CJG

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) helpt ouders, kinderen en professionals bij het opgroeien en opvoeden. Medewerkers van het CJG volgen de groei en ontwikkeling van alle kinderen en jongeren tussen nul en negentien jaar. Eerst via de jeugdgezondheidszorg 0-4 (voormalig consultatiebureau). Daarna krijgen alle kinderen gedurende de schoolperiode een uitnodiging van de jeugdgezondheidszorg voor een onderzoek in groep 2 en groep 7 van het basisonderwijs en in klas 2 van het voortgezet onderwijs. Tijdens deze contacten kunnen ouders en kinderen hun vragen stellen aan de jeugdartsen of de jeugdverpleegkundigen.
 
Zijn er meer vragen of problemen bij het opvoeden en opgroeien dan kunnen ouders terecht bij het CJG in de buurt. Het CJG is bereikbaar via de website (www.cjgalphenaandenrijn.nl) of per telefoon (088 254 23 84). Maar gewoon langskomen kan natuurlijk ook. 
Medewerkers van het CJG zijn te vinden in de CJG's, maar ook op scholen Zij werken nauw samen met de leerlingenbegeleiding van school. De CJG-medewerkers houden op de meeste scholen voor voortgezet onderwijs spreekuren voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Op school is bekend waar en wanneer het spreekuur plaatsvindt.
 
Het CJG adviseert en ondersteunt de school tevens bij het uitvoeren van gezondheidsprojecten. Ook verzorgt het CJG de inentingen voor het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen vanaf vier jaar. Ouders krijgen een uitnodiging voor het inenten van hun kind.
 
Adresgegevens van onze CJG's in de gemeente Alphen aan den Rijn kunt u vinden op onze website www.cjgalphenaandenrijn.nl. Ons telefoonnummer is 088 - 254 23 84   

2024 Basisschool De Tweeklank

Powered by BasisOnline