Basisschool De Tweeklank
De ouderraad
 
De ouderraad van de Tweeklank bestaat uit maximaal 10 ouders. De ouderraad ondersteunt het team bij het organiseren en uitvoeren van verschillende activiteiten en feesten zoals Sinterklaas, Kerst en het schoolreisje. Om de communicatie voor het team, ouders en andere schoolse activiteiten te verbeteren, financiert de ouderraad het ouderportaal.
 
Minimaal 6 keer per jaar vergaderen wij over de actuele gang van zaken op school en wordt er informatie uitgewisseld met het team en de Medezeggenschapsraad (MR) over de actuele gang van zaken op school.
 
De ouderraad vraagt aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage stelt ons in staat om de (buitenschoolse) activiteiten uit te voeren. Er is een ouderbijdrage vastgesteld op tenminste € 35,- per kind, u bent echter vrij om een extra bijdrage te doneren aan de ouderraad.
 
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u per mail het verzoek om de ouderbijdrage over te maken. Ouders van kinderen die later instromen ontvangen de mail gedurende het schooljaar.
 

 
 

2024 Basisschool De Tweeklank

Powered by BasisOnline