Basisschool De Tweeklank

Tussenschoolse opvang
Alle Kinderen Samen (AKS) is een onderdeel van Junis Groep en verzorgt de tussenschoolse opvang, ook wel overblijf genoemd, waarbij de kinderen met elkaar lunchen op school. Kenmerkend voor de tussenschoolse opvang van AKS is de deskundige begeleiding en plezierige sfeer. We zijn er op gericht de kinderen een ontspannen pauze aan te bieden waarbij we aansluiten bij de cultuur en regels van de school.
Verschillende vrijwilligers ondersteunen tijdens de tussenschoolse opvang en samen met de pedagogisch medewerkers van Junis Kinderopvang vormen zij het overblijfteam.

Tarieven
De tarieven worden jaarlijks vastgesteld in overleg met de school en de medezeggenschapsraad. Het tarief voor basisschool de Tweeklank bedraagt per keer € 3,20.

Incidentele afname of met een abonnement
Er zijn twee mogelijkheden voor tussenschoolse opvang: een contract met abonnement of een contract voor incidentele opvang. Komt je kind elke week dezelfde dagen? Dan is het voordeel van een abonnement dat hij op de vaste dagen op het rooster staat en je je kind alleen hoeft af te melden wanneer hij een keer niet komt. Heb je af een toe tussenschoolse opvang nodig of verschillen de dagen per week? Meld je kind dan aan voor AKS voor incidentele afname. De tarieven zijn gelijk. Bij incidentele afname geef je de gewenste dagen zelf vooraf aan ons door via het ouderportaal van AKS/Junis of de OuderApp.

Inschrijven
Wil je je kind inschrijven voor de tussenschoolse opvang van Alle Kinderen Samen? Dit kan via het inschrijfformulier op de website van Junis Kinderopvang https://junis.nl/tussenschoolse-opvang/.

Heb je nog vragen over de tussenschoolse opvang? Neem dan contact op met de Klantenservice van AKS/Junis Kinderopvang via klantenservice@allekinderensamen.nl of 0172-745850.

Wijziging doorgeven
Wijzigt er iets in de tussenschoolse opvang of wil je de tussenschoolse opvang opzeggen? Neem dan contact op met de Klantenservice van AKS/Junis Kinderopvang via klantenservice@allekinderensamen.nl of 0172-745850.

Inloggen in het Junis ouderportaal
Voor de tussenschoolse opvang wordt gebruik gemaakt van het ouderportaal van Konnect. Zodra je als klant aangemeld staat, ontvang je hiervoor de inloggegevens.

2024 Basisschool De Tweeklank

Powered by BasisOnline