Basisschool De Tweeklank

'Wat wordt er van ons als ouders verwacht?"

Een goede afstemming tussen ouders en school is van groot belang. 'Ouderbetrokkenheid' is een term die de laatste jaren steeds vaker terug te vinden is in de media.
Ouderbetrokkenheid houdt echter niet in dat u verplicht bent om in allerlei activiteitencommissies plaats te nemen of zoiets dergelijks.

Het houdt wel in dat u actief betrokken bent bij het onderwijsleerproces van uw kind. Dat houdt in dat u op de hoogte bent van hetgeen er wordt geleerd en de begeleiding die uw kind nodig heeft.
De leerkracht speelt hierin een belangrijke rol.

De definitie van ouderbetrokkenheid luidt: 'het meedoen en meedenken van ouders bij bepaalde zaken'.

Bij ons op school zijn er gedurende het schooljaar veel momenten waarop er gelegenheid is om dit in de praktijk te brengen.
Bij de portfoliogesprekken (voortgangsgesprekken) vinden er gesprekken plaats tussen kind, leerkracht en ouder(s). Deze gesprekken vinden in ieder geval 3 x per jaar plaats.

De 'koffieochtenden' (In de periode rond de herfstvakantie voor groep 1 t/m 8 en rond de meivakantie voor groep 5 t/m 8 is er de zogenaamde koffie-ochtend om met elkaar van gedachten te wisselen over tips en tops. De directeur, de IB'er en indien mogelijk is de groepsleerkracht hier ook bij aanwezig).

Behalve deze momenten willen wij benadrukken dat we het juist van belang vinden dat u contact met de leerkracht, IB of directie opneemt zodra er iets is.

Een van de belangrijkste aspecten waar wij absoluut de hulp van ouders nodig hebben is pesten. Overal waar mensen zijn, wordt er gepest, ook bij ons op school. Pestgedrag gebeurt meestal niet in het zicht van de leerkracht.
Daarom is het juist belangrijk wanneer ouders contact met de school opnemen wanneer een kind thuis komt met verhalen over pesten. Dat hoeft niet alleen te betekenen dat uw kind gepest wordt of pest, ook wanneer het kind er alleen al over vertelt is dit een reden om dit aan te kaarten bij de leerkracht.
Daar waar er gepest wordt heeft iedereen een bijdrage: de pester, de gepeste, maar ook zeker degenen die 'niks' doen!

Wat wel goed is om te weten is dat wij onze school beschouwen als oefenplaats voor de kinderen; wij zijn een 'minimaatschappij'. Daar hoort fouten maken bij. We leren van en met elkaar door in contact, in gesprek te blijven. Wij geloven dan ook niet in strafrecht maar herstelrecht. Wij verwachten van ouders van school dat zij deze manier van het begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling ondersteunen.

Terug

2024 Basisschool De Tweeklank

Powered by BasisOnline